Euro dog show - Brno

23.10.2014 - Blaž Kavčič (SLO)

P-TM Anthony Hopkins od Jedíka V2 Králová Dana
  Jefe Huatuntupaq V1, CAJC Kablova V.
P-TO Arturo Sangre de Huando V1, CAC, CACIB, BOB, EV Hubáčková Ladislava
  Domingo Mayta Moravian Pearl V2, res.CAC Farníková Jana
  Gaston Nort Brun V3 Pešková Magda
P-TS Atawallpa Matacan V1, CAC, res.CACIB Kubáčová Lucie
  Be Nessu Javanna V3 Langerová Ivica
  Lares Poderoso Pazzda V4 Fikáček Bohuslav
  Tahbor Dutchrebels V2, res.CAC Unterrainer Ulrike
P-TVet Briss Nort Brun V2 Bidařová Kristýna
  Canchis Itarom V1, BOV, EVVet Růžičková Ivana
F-TSt Fensie Sangre de Huando VN1, Ev.naděje Pleslová Věra
  Fiona Sangre de Huando VN2 Kraus Vít
F-TM Ashley Judd od Jedíka V2 Fišerová Věra
  Illa Huatuntupaq V1, CAjC, BOJ, EV mladých Kubáčová Lucie
F-TMzt Gemma Huatuntupaq V1, CAC Kablova V.
  Gracia Huatuntupaq VD Španielová Klára
F-TO Aveline Nakku Rakkans V2, res.CAC Graubner M. + Bašná L.
  Farra Huatuntupaq V1, CAC, res.CACIB Kablova V.
  Jannet Nort Brun V3 Kocmanová Hana
F-TS Bondira Moravian Pearl V1, CAC. CACIB, BOS, EV Graubner Aleš
  Irma Nort Brun V3 Bidařová Kristýna
  Jackie Nort Brun V4 Počinková Marcela
  Julien Nort Brun V2, res.CAC Šteklová Lenka
F-TVet Alma Erequipa Peruano V1, EV vet. Růžičková Ivana